Nhận Ngay Miễn Phí Công Thức Pha Chế Hot Trend

Công Thức Pha Chế - Cách Làm Trà Đào Cam Sả

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Đào Cam Sả

✔️ Ô Long Lộc Phát/Trà Đen Lộc Phát 

✔️ Nước Lọc

✔️ Đường trắng

✔️ ​Nước đường Hàn Quốc

✔️ Syrup Đào Teisseire 

✔️ Đào ngâm

✔️ Cozy đào hòa tan

✔️ Cam tươi

✔️ Sả tươi

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.