Nhận Ngay Miễn Phí Công Thức Pha Chế Hot Trend

Công Thức Pha Chế - Cách Làm Trà Sữa Truyền Thống

Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa Truyền Thống

✔️ Trà Đen & Lục Trà Lộc Phát

✔️ Bột Béo B one

✔️ Muối

✔️ Sữa Đặc La Rosee 

✔️ Đường Trắng (có thể thay thế bằng đường phèn để ngọt thanh hơn)

✔️ Nước sôi

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.